พระธรรมเสนาบดี ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 

วิทยุ96วัดอินทขีลสะดือเมือง

วิทยุวัดยางกวง FM 96

kawnanews.com

chiangmairadioFM 93.75

วิทยุวัดป่าแดงมหาวิหาร FM 92.25

เว็ปต์วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

วิทยุธรรมวัดดอนจั่น

 

www.intakin.org

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ เชียงใหม่

 

นายวุฒิชาติ คำปัน DJ.และเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุ

วิทยุ FM 96.00MHz

คลิก..สถานีวิทยุ FM96.00MHz

คุณแม่วนิดา ชุติมา พร้อมมารดาและลูกหลานสายญาณพระแม่

เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ต่ออายุ เว็ปต์ และวิทยุออนไลน์ ห้องส่งวัดอินทขีล

ปี 2565-2566(ครบ20-04-66)

คณะผู้ปฏิบัติธรรม วัน มาฆบูชา

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ถวายผ้าป่า อายุวัฒนมงคล 88 ปี พระครู

ธรรมาภิรมย์ วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

Copy right 2010-2022 วัดอินทขีลสะดือเมือง 13 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ห้องส่งวิทยุวัดอินทขีลสะดือเมือง

MB. 08-6671-3446


 

วิหารหลวงพ่อขาว

 

บุญผ้าป่าถวายที่ดิน นายวุฒิชาติ คำปัน พร้อมญาติธรรม คลื่น FM 96ผ้าป่าซื้อที่ดิน วัดครูบาศรีวิชัย(น้ำตกห้วยแก้ว)เงิน 55,890บาท