พระธรรมเสนาบดี จล.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วิทยุFM 96 ห้องส่งวัดอินทขิล(วุฒิชาติ)

www.kawnanews.com

วิทยุวัดผ้าขาวเชียงใหม่

วิทยุวัดวังสิงห์คำ จ.เชียงใหม่

วิทยุก้าวหน้านิวส์

วิทยุออนไลน์วัดยางกวง

เว็บก้าวหน้านิวส์

เว็บวัดฝายหิน

วัดยางกวง เชียงใหม่

วิทยุวัดฝายหินfm104.50

สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

3BB

พระสมปรารถนาหรือพระเจ้าทันใจวัดอินทขีลสะดือเมือง

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางใจเมืองเชียงใหม่

ข่าวรอบเมืองเหนือ

 

www.intakin.org

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz

ประกาศอนุโมทนาบุญ

รายนามผู้อุปถัมภ์ต่อเว็บ

ราย ๑ ป

คุณสุรินทร์ เสวยราช คุณสุบิน มีแก้ว

พร้อมลูกๆ

เจ้าภาพอุปถัมภ์วิทยุออนไลน์ราย ๑ ปี

คุณพ่อดวงยุทธ คุณแม่วันเพ็ญ ชัยกา

พร้อมลูกหลาน

 

 

 

 

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่www.norsorpor.com

Copy right 2010 วัดอินทขีลสะดือเมือง 13 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300


 

หลวงพ่อขาว 3 องค์ ภายในวิหาร

เดินรถทางเดียวหน้าวัดอินทขีล

นายวุฒิชาติ คำปัน

รองผอ.สถานีวิทยุ ๙๖.๐MHz